Empreses i entitats que integren el Patronat de la FOOT
Inici de sessió d'usuari

Convenis de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

Un conveni de cooperació educativa és una estada de pràctiques professionals en una empresa, durant un període de temps establert entre l'estudiant i l'empresa i amb el vist-i-plau de la universitat, en el qual l'estudiant adquireix competència professional, tutelat per professionals amb experiència.

La realització d'un conveni de cooperació educativa ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la seva formació, per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'empresa.

La Llei Orgànica d’Universitats i la Llei Catalana d’Universitats estableixen en el seu articulat que una de les funcions de la Universitat és preparar els estudiants per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics. Per afavorir l'acompliment d'aquesta funció, la UPC promou la participació dels seus estudiants en activitats de cooperació educativa.

Més informació a www.upc.edu/cce.

 

© FOOT. Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Violinista Vellsolà, 37. 08222 Terrassa (Barcelona) Tel. centraleta: +34 93 739 83 00